Marina MilovanovićNastavnik stranog jezika

Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Italijanski jezik i književnost 2007. godine. Kao stipendista Filološkog fakulteta u Beogradu pohađala je intenzivni mesečni kurs na Univerzitetu za strance u Peruđi, a bila je i korisnik stipendije Eurobank EFG za ostvarene izvanredne rezultate tokom studija. Po završetku studija imala je više studijskih boravaka u Italiji radi usavršavanja italijanskog jezika. Sarađivala je sa brojnim centrima stranih jezika, kao i sa Kancelarijom za mlade Gradske uprave grada Beograda. Kontinuirano je posvećena stručnom usavršavanju i unapređenju nastave italijanskog jezika i redovan je učesnik stručnih seminara za profesore italijanskog jezika pri Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu. Poseduje i Sertifikat supervizora za polaganje CELI ispita iz italijanskog jezika. Aktivno se bavi prevodilačkom delatnošću, pri čemu je 2012. godine učestvovala kao prevodilac saradnik u projektu ECS Translation (European Company Survey) koji je sprovela Eurofound agencija Evropske unije. Pored italijanskog, govori i engleski i francuski jezik. Od oktobra 2017. zaposlena je na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost kao predavač na predmetu Italijanski jezik.

Kontakt: marinammeq@gmail.com

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom